Kakav je poredak ljubavi u vašoj obitelji?

Svaki čovjek dio je sustava koji čine međuodnosi članova zajednice kojoj pripada. Osnovna zajednica je, naravno, obitelj, a dinamika odnosa među članovima obitelji određuje nas u svim aspektima života i u svakoj životnoj dobi. Emocionalne traume i događaji iz prošlosti, ne samo naše nego i obiteljske, opterećuju međuodnose u obitelji i mogu se manifestirati kao teškoće u odnosima i komunikaciji, emotivne prepreke, pa i mentalne i fizičke bolesti. Nije rijetkost da djeca preuzimaju roditeljske modele ponašanja i osobine ličnosti, a pritom možda i ne znaju zašto su se te osobine formirale. Utjecaj pravila koja vladaju u obitelji djeluje na nas čak i kada toga nismo svjesni.

Kako bi raščistili obiteljske odnose, ljudi se često okreću psihologiji nadajući se da će im stručna psihoterapija otvoriti oči i potaknuti ih da shvate temelj odnosa koji su ih odredili. Psihologija i jest tu da pomogne ljudima otkriti uzroke teškoća koje opterećuju njihove odnose s okolinom. Metoda je mnogo, a jedna od njih su i konstelacije.

Što su konstelacije?

Konstelacije (postave) u psihološkom su smislu sklop uzajamnih odnosa članova obitelji. Tvorac konstelacija njemački je psiholog Bert Hellinger, a njegova se psihoanaliza naziva obiteljske konstelacije ili poredak ljubavi. Svoju je metodu postavio na temeljima Gestalt psihologije koja, među ostalim, istražuje odnose cjeline i pojedinačnih elemenata. Prema njoj, najjednostavnije rečeno, elementi mogu biti definirani jedino kroz cjelinu čiji su dio.

Po Hellingeru, obitelj ne možemo mijenjati, jedino što možemo jest nastojati otkriti zašto su obiteljski odnosi toliko zamršeni, pokušati ih razmrsiti te pustiti da se uspostavi poredak ljubavi. Konstelacije su u posljednjih 15-ak godina postale vrlo raširena metoda za rješavanje problematičnih i traumatskih situacija u obitelji i poslovnom okruženju. Danas postoji mnogo različitih načina izvođenja konstelacija, a metoda se primjenjuje ne samo u osvještavanju obiteljskih odnosa nego može biti usmjerena i na druge sustave – parove, poslovne timove, odjele i cijele organizacije.

Gluma na terapiji

Kako terapija izgleda? Riječ je o grupnoj terapiji. Pojedinac, onaj čiji se problem rješava, članovima grupe samo u osnovnim crtama opiše simptome koji ga ometaju i otežavaju mu život. Nakon toga, uz psihoterapeutov nadzor, izabire članove skupine koji će predstavljati članove njegove obitelji, ali i onoga tko će predstavljati njega samoga. Predstavnike članova obitelji tada postavlja u međuodnos, onako kako ga on vidi, ne objašnjavajući im odnose. Zatim promatra što se sa sudionicima događa.

Među njima se počinje izgrađivati mreža odnosa i osjećaja i svega onoga što i u stvarnosti povezuje i razdvaja neku obitelj. Ako su predstavnici dobro izabrani i postavljeni u odgovarajuće međuodnose, oni počinju razmišljati poput članova obitelji koje glume, počinju ih obuzimati tuđi osjećaji, događa se da im se promijene čak i glas i geste, iako oni zapravo nemaju nikakvih znanja ili imaju samo osnovne podatke o članovima obitelji koje predstavljaju i o njihovu sustavu odnosa. Zahvaljujući takvom reagiranju i uživljavanju predstavnika, otkriva se uzrok problema i razlog njegova nastanka, a nakon što se otkrije istina, doći će se i na put rješavanja problema.

Postavlja se pitanje mogu li se doista nepoznati ljudi uživjeti u tako postavljen sustav i otvoriti put rješavanju problema? Iako znanstvene potvrde nema, u praksi su rezultati odlični: profesionalno vođene konstelacije nude nove perspektive u rješavanju problema i potiču promjene.

Ipak, proces mijenjanja počinje tek nakon izvođenja konstelacije. U konstelacijama na vidjelo često izlaze nesvjesni načini razmišljanja i djelovanja, potisnuti događaji i obiteljski tabui, a o spremnosti i odgovornosti klijenta ovisi hoće li prihvatiti upute i dopustiti da se promjene dogode.

Nove perspektive

U principu se pomoću konstelacije izvana može sagledati svaka tema. Metoda je posebno učinkovita u situacijama u kojima osjećajne barijere sprečavaju postizanje osobnih ciljeva, kod osoba koje u odnosima s drugima uvijek iznova postupaju po istom uzorku, kada je potrebno donijeti važne odluke, kada se u potrazi za rješenjem neprestano vrtimo u krugu ili kada se na poslovnom planu uvijek iznova javljaju isti konflikti. Konstelacije imaju smisla i kada želimo steći nove perspektive, odnosno alternative za svoje ponašanje i otvoriti nove kutove gledanja.

Tijekom izvođenja konstelacije voditelj postavlja pitanja predstavnicima članova obitelji o promjenama u njihovu opažanju, posebno o tome kako se fizički osjećaju (je li im toplo, hladno, osjećaju li težinu u zglobovima itd.), ali i o promjenama u odnosu na druge predstavnike (osjećaj pripadnosti ili distance), osjećajima (tuga, radost, olakšanje), kao i o potrebi da promijene položaj u prostoru. Njihova opažanja daju važne informacije o pozadini problema i nude polazišne točke za njegovo rješavanje.

Kako je moguće da se ljudi tako snažno užive u nepoznate osobe i njihove sustave odnosa? Za to ne postoji znanstveno utemeljeno objašnjenje, no najuvjerljivije zvuči objašnjenje da to doga dolazi zbog empatije i suosjećanja. Zasad postoje reprezentativna istraživanja koja dokazuju da se stotine ispitanika na istome mjestu unutar sustava međuodnosa osjeća jednako. Uostalom, ako nakon izvođenja konstelacije dođe do promjene koju svi sudionici ocijene pozitivnom, znači da konstelacije imaju smisla, čak i ako se ne može točno utvrditi zašto imaju pozitivan učinak.

Pogled izvana

Pojedinac čiji se problem rješava tijekom izvođenja promatra konstelaciju izvana – za većinu ljudi to je novo i uzbudljivo iskustvo. U tom položaju često čuje stvari na koje je možda pomislio, ali ih većinom nikada nije artikulirao. Predstavnici mogu izraziti osjećaje oslobođeni od obzira i osjećaja odanosti. Ti se osjećaji nisu smjeli pokazati u pravoj obitelji o kojoj je riječ jer su se smatrali tabuom. Na konstelacijama se često kažu stvari ili pokažu tjelesni simptomi te postanu vidljivi međuodnosi koji oduzimaju dah. Zbog toga je važno da se klijent voditelju obrati sa stvarnim pitanjem ili problemom – dolazi li tko na radionicu iz radoznalosti, mogao bi iskusiti stvari i osjećaje o kojima zapravo ne želi znati.

Pogled iznutra

Cilj konstelacije je unutar sustava pronaći odgovarajuće mjesto za klijenta, kao i za svakog člana sustava. Procesni rad i ciljane intervencije voditelja konstelacije pomažu u tome – u to se ubrajaju, među ostalim, promjene položaja u prostoru, ali i ritualizirane rečenice i geste. U odgovarajućem trenutku – većinom kad je rješenje već formulirano – klijent zauzima položaj svog predstavnika i tako može osjetiti kakav je novi sustav iznutra. Pritom ne postoji objektivno ispravno rješenje niti objektivna istina ili stvarnost – u središtu su uvijek individualna stajališta i cilj klijenta.

Promijenjeni obiteljski portret

Iako mogu biti djelotvorne, konstalacije nisu ljekovito sredstvo za sve probleme. Granice rada dosežu se kada klijent očekuje gotova rješenja za svoj problem. Njih mu voditelj ne može ponuditi niti se rješenje smije doslovno shvatiti. Ono je poticaj koji treba pustiti da djeluje prije poduzimanja novih koraka. Konstelacije nikad nisu svršene radnje, one su “slika” koju smotamo i odnesemo kući, a kada je nakon nekog vremena odmotamo možemo se iznenaditi vidjevši da se izmijenila. Proces promjena u odnosima potaknut konstelacijama, prije svega doživljaj klijenta, može biti brz, no vjerojatnije je da će trajati mjesecima jer je zapravo rezultat promjene ponašanja do koje dolazi zbog drukčijeg gledanja na obiteljske odnose, rasterećenja i uspostave novih odnosa.

Fotografija: Shutterstock

prethodni tekst
sljedeći tekst

You Might Also Like